Energetickou krizi a pandemii provází nedostatek informací

Informace hrají ve společnosti zásadní roli. Pokud chceme co nejlépe zvládat současné problémy, musíme vědět, kam se obrátit a jak správně pomáhat. Pomoc musí být rychlá, efektivní a hospodárná. Proto bychom měli pomáhat potřebným co nejrychleji tam, kde je to zapotřebí. V následujících odstavcích vám představíme instituce, u kterých mohou občané žádat o pomoc. Zároveň bych si vás dovolil požádat o vyplnění formuláře Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která sbírá data o dopadu pandemie na naši společnost.

Energokrize ve dvou vlnách


Na konci loňského roku jsme byli svědky krachu několika firem dodávající elektřinu a plyn. Po prvotním překvapení se statisíce domácností ocitly u takzvaného dodavatele poslední instance. Překvapení to bylo bezesporu velmi nemilé, neboť tyto rodiny musely složit mnohonásobně vyšší zálohy. Lidé se logicky snažili z tohoto drahého provizoria co nejrychleji dostat, avšak na trhu se bohužel objevili i tzv.“energošmejdi“, kteří tíživé situace zneužívali a nejednou se stalo, že občan uzavřel nevýhodnou smlouvu. Pokud jste se do této nepříjemné situace dostali, kontaktujte Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) či Energetický regulační úřad (www.eru.cz). Energetický úřad též zveřejnil praktické informace - takzvané „Desatero obrany“ - kde najdete praktické rady a tipy, odpovědi na často kladené otázky a mnoho dalších užitečných informací.


Krach energo-společností vyeskaloval až koncem minulého roku, ale důsledky pro domácnosti pocítíme až letos v květnu. Bohužel se všichni musíme připravit na skokové zdražení dodávek tepla a teplé vody. V Brně se tyto energie zdraží zhruba o dvacet procent. Pro průměrnou líšeňskou domácnost, která odebírá dálkové teplo, je to nárůst až o 500 korun měsíčně. Při vyúčtování dodaného tepla na konci topné sezóny se bude jednat o nepříjemné zjištění a další ekonomickou zátěž domácnostem.


Přestože většina domácností nezůstala u dodavatelů poslední instance, vzrostly jim náklady na dodávky elektrické energie nebo plynu o desítky procent, tedy řádově o stokoruny až tisícikoruny měsíčně. Odběratelé dálkového tepla musí počítat s dvacetiprocentním zdražením dodávek, což znamená nárůst o další stokoruny. K těmto nepříznivým faktorům se ještě přidává zdražování potravin a služeb v důsledku neustále rostoucí inflace.


Je zřejmé, že mnohé domácnosti zasáhlo nebo teprve zasáhne zdražování a zvýšené náklady obzvláště tvrdě. Pokud se člověk do této svízelné situace dostane, může žádat o finanční pomoc na Úřadech práce, na kterých je možné zažádat o jednorázovou mimořádnou okamžitou pomoc nebo o pravidelnou finanční pomoc – příspěvek na bydlení (www.uradprace.cz/brno-mesto).


Získávání informací o dopadu pandemie


Abychom byli schopni správně vyhodnotit, co se ve společnosti během pandemického roku 2021 událo, je potřeba získat co nejvíce informací a dat. Z tohoto důvodu se na Fakultě sociálních věcí Univerzity Karlovy vědci zabývají reflexí dopadů pandemie na kvalitu života v Česku. Hledají odpovědi na otázky související se zvládáním péče o děti v období dálkové výuky během „karantén“, vliv na partnerské soužití a psychickou pohodu či nepohodu. Pokud najdete čas a máte chuť se anonymně do výzkumu zapojit, formulář naleznete zde: https://bit.ly/doma_v_pandemii.


Osobně jsem přesvědčen, že je správné pomáhat potřebným a také je důležité podat pomocnou ruku. Stejně tak věřím, že se přes toto nešťastné období přeneseme a že rok 2022 už bude pro nás všechny radostnější.


Břetislav Štefan

Váš starosta