Park Houbalova

V listopadu 2019 představili Ing. Markéta Zajíčková a Ing. Michal Pôbiš v sále radnice za přítomnosti veřejnosti ideový záměr pro zadání projekčních prací k plánovaným úpravám parku Houbalova. Nicméně se stále nacházíme jaksi před startem.
  1. Je potřeba majetkově scelit pozemky. Brno zahájilo s podporou Líšně právní úkony k získání posledního pozemku v území.

  2. Líšeň požádala o svěření předmětných pozemků na jaře 2019, aby mohla zahájit projektové práce.

  3. Nechali jsme zpracovat odborný posudek na dřeviny, abychom znali jejich zdravotní stav a perspektivnost.

  4. Nechali jsme také zpracovat ideovou studii budoucího směřování území, s níž se můžete seznámit na webu radnice.

  5. Za riziko považuji, že je území ze 40 % ve stavebních plochách, tedy zastavitelné.

  6. Omezující je vedení velmi vysokého napětí, včetně jeho ochranného pásma.

V návrhu rozpočtu jsou zapojeny finanční prostředky, abychom zadali projekt a otevřeli zeleň veřejnosti, zabránili případné výstavbě a uchovali i pro budoucnost plochy veřejné zeleně. Plánujeme využít potenciál dešťové vody ze střech bytových domů a zapojit ji do krajiny. Rádi bychom postupovali dle zásad Územně ekologické stability území (MŽP). Chceme zachovat a pracovat se stromy, které v území rostou a jsou zdravé. Mezi další požadavky počítáme zachování větší intimity a diskrétnosti v území v protikladu k otevřenosti Rokle. Zároveň však musíme zajistit bezpečnost a potlačit negativní jevy, především vandalství a rušení nočního klidu. Rádi bychom propojili sídliště bezpečnou cestou pro pěší a území napojili pomocí chodníku/stezky vedoucí po tramvajovém náspu k Havaně a zde se připojili na systém cest a chodníků bez automobilové dopravy.


Současně bychom rádi vybudovali chybějící chodník spojující bytový dům Sedláčkova se ZŠ Masarova. Zvýšili bychom bezpečnost chodců, neboť dle Policie ČR nelze v těchto místech zřídit další přechod a přecházení není tedy bezpečné. V tomto případě však bude záležet na vlastnicích pozemků v sousedství bytového domu Sedláčkova, jako vlastníků částí pozemků potřebných pro vybudování nového chodníku.


Nebude to hned. Všechno musíme řádně připravit, vykomunikovat a naprojektovat. Vím, o čem mluvím, stál jsem u zrodu projektu líšeňské Rokle v roce 2006. Jeho realizace se táhne přes 13 let a v podstatě trvá, stále je co dělat.


Budu rád, pokud přispějete svým názorem k budoucí podobě tohoto území. Pište mi a zasílejte Vaše náměty na email: stefanbrno-lisen.cz . Vaše podněty budu shromažďovat a předám budoucím projektantům k inspiraci a vypořádání.


Břetislav Štefan, Váš starosta